Xiao Xing Hu - Sweet Dream

Watercolor painting by Xiao Xing Hu from Greenville, SC.